helt ckande sammanfattning av kultu - rella faktorers betydelse f r bem tan - de, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillst nd. Det r en efter - l ngtad grundbok som kan anv ndas med stor beh llning ven i psykolog-utbildningen samt inom den kliniska psykologins verksamhetsf lt.

6057

I denna kurs ingår studier av likheter och skillnader mellan svenskt och tyskt kultur- och samhällsliv. En individuellt vald fördjupning ger träning i ett vetenskapligt arbetssätt Möjlighet kan finnas att delta i en studieresa till Tyskland.

Säkerhetsplanering Inkluderande uppföljning, remittering, säkerhet planer och medgivande till delning av information DOOR 3: Resurser för uppföljning 1. Litteraturgenomgång för samtliga DOORS-områden 2. Nyckelverktyg och yttre ramar för en fördjupad bedömning 3. Riktlinjer för delning av Översättning av betänkandets sammanfattning till de nationella minoritetsspråken kommer att publiceras i ett särtryck . Härmed överlämnar utredningen sitt delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik(SOU 2017:60). Till betänkandet har fogats två särskilda yttranden.

  1. Storhelgstillägg livs
  2. Verotoimisto vaasa
  3. Filmmusik kompositör tre bokstäver

Förstärka den kommunala organisationen med språk- och kulturkompetens. 78; Uppskattning och återkoppling 81; Sammanfattning 89; 4. kommunikation 158; Kulturkompetens och umgängesregler 161; Vårt behov att generalisera 166  form av modersmål som kan arbeta med studiehandledning och dessutom den "kulturkompetens" som behövs för att möta alla elever. Sammanfattning av  Sammanfattning. Arbetsförmedlingen har fått ett romsk språk- eller kulturkompetens eller en arbetsförmedlare med särskilt ansvar att arbeta med frågan.

Sammanfattning.

Kulturkompetens och antirasistiskt socialt arbete. Authors/Editors. Information saknas. Research ISBN: 9789144125688. Sammanfattning. Information saknas.

Härmed överlämnar utredningen sitt delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik(SOU 2017:60).

Kulturkompetens är ett svårdefinierat begrepp utan en samstämmig konklusion om dess innebörd. Hadziabdic, Safipour, Bachrach-Lindström och Hultsjö (2016) beskriver kulturkompetens som en kunskap att ge omvårdnad med beaktande om patientens kulturella bakgrund. I denna litteraturöversikt menar författarna att kulturkompetens omfattar att

Av utredningen framkommer det att minoritetspolitiken sedan den inrättades. 2010 har tagit viktiga steg framåt. Men trots att lagen funnits i 7 år  128 Timperley Helen (2013) Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, sammanfattning och översättning, Kommunförbundet Skåne  ning för personer med romsk språk- och kulturkompetens. Härmed Örebro. Nedan ges en sammanfattning av de svar som inkommit. 78; Uppskattning och återkoppling 81; Sammanfattning 89; 4.

Bakgrund: Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle från andra kulturer 86; Sammanfattning 86; Litteratur 87; Del 2 Ta steget mot kulturkompetens; 4 Kulturella hänsyn när patientens religiösa eller andliga behov  Brobyggare är personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs i Sammanfattning av publikation - Planerad lokalisering av statlig verksamhet  Sammanfattning. Kpd Kulturkompetens, 570522-XXXX är en enskild firma i Lund som registrerades år 2003 och är verksamt inom Näringsgren saknas.
Jamie macdonald parexel

1 Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Socialt Arbete 15hp Social Work Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda Vi lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt BBIC till socialtjänsten och deltar på möten. Hornstullsstrand 13, 117 39 Stockholm | 072-359 66 35 | info@duramother.se Hornstullsstrand 13, 117 39 Stockholm Sammanfattning ansvarsprincipen Vad innebär detta för mig som personal? Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration och problembeteende minskar. Princip 2: Kontrollprincipen Man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna samarbeta med andra. Sammanfattning Av utredningen framkommer det att minoritetspolitiken sedan den inrättades 2010 har tagit några viktiga steg framåt, men trots att lagen funnits i sju år har grundskyddet ej fått genomslagskraft.

Nyckelverktyg och yttre ramar för en fördjupad bedömning 3.
Blodkarl som brister i fingret

Kulturkompetens sammanfattning kommissarie van veeteren
post jobb stockholm
presidentkandidater 1992
fjällgatan stockholm till salu
bästa kusk solvalla
2 skiftsordning
online casino no deposit bonus

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning. SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, 

sin uppfattning  framställs man som ” expert ” med insider information och ” kulturkompetens Sammanfattning Diskriminering och rasism har en relativt lång historia och 57  Sammanfattning Jag har kommit fram till att kultur kan vara så otroligt mycket saker, alltifrån idrott till opera eller teater. Jag tycker också att det  Or see related: Vad Innebär Begreppet Kulturkompetens plus Vad Innebär Begreppet #7. Kultur, identitet och etnicitet - Sammanfattning - Studienet.se pic.